Tijdens het congres komen wetenschappers en diëtisten aan het woord om te vertellen over (inter)nationale voedingsrichtlijnen, metabole effecten van koolhydraten, praktische richtlijnen en adviezen voor de diëtist en nog meer. Aan het einde van de dag discussieert het panel over het nut en de veiligheid van zowel een laagkoolhydraatvoeding als ook een voeding met een koolhydraatgehalte volgens de Richtlijnen goede voeding. Het publiek krijgt de mogelijkheid vragen te stellen aan het panel.

Klik op de titels voor meer informatie.

Programma congres

09:00 Inloop en registratie
09:30 Opening – prof.dr.ir. Frans Kok, dagvoorzitter
09:35 Hoeveel koolhydraten moeten we eten?
Koolhydraten zijn onze belangrijkste energiebron en belangrijkste brandstof voor de hersenen, het centrale zenuwstelsel en vele andere organen. Uit onderzoek blijkt een relatie tussen hyperglycemie en glycemische variabiliteit, en het ontstaan van chronische metabole ziekten. Blaak vertelt dat er steeds meer duidelijkheid komt over preventie en behandeling door specifieke aanpassing van de voeding. Met een meer gepersonaliseerde of subgroup-gebaseerde benadering binnen de huidige geldende voedingsrichtlijnen worden die aanpassingen effectiever. Tenslotte gaat Blaak in op de algemene richtlijnen en adviezen voor de inname van koolhydraten en suikers en bespreekt de richtlijnen ter preventie en behandeling van type 2 diabetes en cardiovasculaire risicofactoren.
 • Prof.dr.ir. Ellen Blaak – vakgroep Humane Biologie (Maastricht University)
10:15 Wie eet er te veel koolhydraten in Nederland?
De Voedselconsumptiepeilingen van het RIVM brengen in kaart wat Nederlanders eten en drinken. De uitkomsten worden onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van beleid. Van Rossum besteedt aandacht aan de inname en belangrijke bronnen van koolhydraten. Zijn er consumptieverschillen tussen bevolkingsgroepen? En hoe is de consumptie van koolhydraten in andere landen.
 • Dr.ir. Caroline van Rossum – senior voedingskundige projectleider (RIVM)
10:55 Koffiepauze
11:15 Hoe gaat ons lichaam om met koolhydraten?
Hoe flexibel is het metabolisme van gezonde mensen die lichamelijk actief zijn? En wat zijn de beperkingen van die flexibiliteit bij iemand die het insuline resistentie syndroom (IRS) heeft? Schaafsma geeft antwoord op vragen als: is de inname van koolhydraten ‘essentieel’; welke metabole veranderingen ontstaan tijdens vasten en hoe is het gesteld met de veiligheid van het gebruik van een ketogene voeding? Schaafsma besteedt ook aandacht aan de eigenschappen van verschillende koolhydraten en de beperkingen van de glycaemische index. Tot slot geeft hij een overzicht van de gewenste inname van koolhydraten bij IRS, van gezonde mensen, van duursporters, en de betekenis van de maaltijdfrequentie bij IRS.
 •  Prof.dr.ir. Gertjan Schaafsma – emeritus hoogleraar Voeding en Levensmiddelen (Wageningen University)
12:15 Lunch en infotainment ‘Functies van suiker’
13:15 Beweging als medicijn bij diabetes?
Een hoge bloedglucosespiegel, zoals bij diabetes, vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Van Dijk maakt duidelijk op welke manier lichaamsbeweging kan leiden tot een verbetering van de bloedglucosespiegel. Hij geeft praktische handvatten die bruikbaar zijn om het bloedglucoseverlagende effect van inspanning zo goed mogelijk te benutten.
 • Dr. Jan-Willem van Dijk – onderzoeker Lectoraat Voeding en Sport (HAN)
13:35 Te veel suiker in je bloed: wat gebeurt er dan?
Koolhydraten zijn een essentieel onderdeel van onze voeding, maar bij diabetes mellitus is het lichaam niet meer goed in staat om de koolhydraatstofwisseling te regelen. Wat gaat er mis in het lichaam? En wat proberen we eraan te doen? Welke gevolgen heeft dit op korte en op langere termijn? En wat betekent dit voor de voeding? En minstens zo belangrijk benadrukt Heiligenberg: hoe beïnvloedt diabetes allerlei aspecten van het leven?
 • Dr. Rik Heijligenberg – internist-endocrinoloog (Ziekenhuis Gelderse Vallei)
13:55 Koolhydraatadviezen in de praktijk. Wie en wanneer adviseer je wat?
Koolhydraten beperken is “in”. Zowel patiënten met diabetes als hulpverleners die mensen met diabetes ondersteunen, lopen er warm voor. Wat zijn de indicaties voor een koolhydraatbeperking? Of adviseren we het gewoon bij iedereen en waarom? En wat is de juiste manier? Van Veen besteedt aandacht aan goede onderlinge afspraken, samenwerking en communicatie, de belangrijke pijlers van de multidisciplinaire behandeling bij diabetes.
 • Mariëlle van Veen – diëtist in de diabeteszorg (LUMC)
14:15 Kunnen koolhydraten stress verminderen?
Koolhydraten zijn een belangrijke brandstof voor de hersenen. Welke invloed hebben koolhydraten op de relatie tussen stress, hersenen en affectieve veranderingen/aandoeningen? Markus geeft antwoord op de vraag of koolhydraten stress kunnen verminderen door de gunstige inwerking op de hersenen.
 • Prof.dr. Rob Markus – bijzonder hoogleraar Neuropsychologie (Maastricht University)
14:55 Theepauze
15:15 Voedingshypes, lust of last voor de diëtist?
Diëtisten en mensen die gevoelig zijn voor voedingshypes hebben een gezamenlijk doel: zo goed en gezond mogelijk proberen te eten. Fleurke probeert aan de hand van het concept ‘risicosamenleving’ uit te werken waarom de weg naar dat doel toe zo verschillend kan zijn. En wat kunnen diëtisten daaraan doen?
 • M.Sc. Matthijs Fleurke – docent sociologie en ethiek (De Haagse Hogeschool)
15:45 Paneldiscussie

Aan het einde van de dag zal een panel met deskundigen uit de wetenschap, praktijk en beleid de dialoog voeren over de plaats van koolhydraten in onze voeding. Het publiek krijgt gedurende de dag de mogelijkheid vragen in te dienen voor het debat. Het panel bestaat uit:

 • prof.dr.ir. Gertjan Schaafsma (emeritus hoogleraar Voeding en Levensmiddelen, Wageningen University)
 • dr. Rik Heijligenberg (internist-endocrinoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei)
 • Harriët Verkoelen (diëtist, diabetesverpleegkundige)
 • Paul van der Velpen (oud-directeur GGD Amsterdam)
 • dr. Jan-Willem van Dijk (onderzoeker Lectoraat Voeding en Sport, HAN)
17:00 Afsluiting en borrel
18:00 Einde

Meer over de sprekers